İTO-KOBİ DESTEK (NEFES) KREDİSİ HAKKINDA

KOBİ Destek (Nefes) Kredisi

 

Odamız Üyesi KOBİ’lerin Yararlanabileceği “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi” Başvuruları 20 Eylül 2018 Perşembe Günü Başlamıştır. 

Sayın Üyemiz, 

 

İçinde bulunulan ekonomik süreçte üyelerimiz olan KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisinin de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 2017 ve 2018 yıllarında başarı ile gerçekleştirilen TOBB Nefes Kredisi"nin bu dönem “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi” adıyla tekrarlanmasına karar verilmiştir. KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’nin bu dönem ilgili banka sayısı artırılmış; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları olarak sekize çıkmıştır. Bu bağlamda söz konusu bankalar ile TOBB ve KGF arasında bir protokol imzalanmıştır.

 

Söz konusu projeye İstanbul Ticaret Odası 56 Milyon TL tutarında katkıda bulunacak olup, bu rakamın yedi katı olan yani 392 Milyon TL tutarındaki kredi hacminden ise KOBİ vasfına haiz üyelerimiz yararlanabilecektir.

 

Üyelerimiz, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki tüm şubeleri üzerinden söz konusu krediye başvuruda bulunabileceklerdir.  

 

  • Kredi toplamda 18 ay vadeli olup, bunun ilk 6 ayı anapara ödemesiz (üyeler ilk 6 ay sadece kredi faiz/kar payı ödemesi yapacak) kalanı ise aylık eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödenecektir. 
  • Kredinin brüt faiz/kar payı oranı aylık % 1,85’dir.  
  • Kredi azami limiti (grup iştirakleri dâhil) 200.000 TL’dir. 
  • Kredinin teminatı %85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan %15’lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecektir.
  • Kredi değerlendirme sürecinde Odamız’ın kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma durumu olmayacaktır.   
  • Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek tutar en fazla kefalet oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacaktır.
  • Söz konusu kredide hizmet-imalat sektör ayrımı bulunmamaktadır. Ancak;aşağıda bulunan tabloda yer verilen nace kodlarına sahip sektörlerin anılan krediden faydalanma imkânı olamayacaktır.

 

NACE KODU

AÇIKLAMA

649204

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

649901

Faktoring faaliyetleri

661204

Döviz bürolarının faaliyetleri

661906

Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri

 

“KOBİ Destek (Nefes) Kredisi”ne başvurular 20 Eylül 2018 Perşembe günübaşlamış olup, KOBİ’lerin Destek (Nefes) Kredisi’ne başvurabilmeleri için öncelikle Odamıza gelerek (Odamız merkez ve temsilcilikleri) “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları (bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir), daha sonra üyelerimizin Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Bilgi İçin:

Burak ÖZTEMEL

İTO Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü

Tel       : 0212 455 62 37

Faks     : 0212 455 62 38

E-posta : burak.oztemel@ito.org.tr

2018-09-21